biuro@dku.com.pl

Zgłoszenie szkody

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich został poszkodowany w:


• wypadku komunikacyjnym,
• wypadku przy pracy,
• wypadku w rolnictwie,
• doznał obrażeń, idąc nierównym lub nieodśnieżonym chodnikiem,
wypełnij niniejszy formularz zgłoszenia wypadku online.
Zgłoszenie zostanie przesłane do jednego z naszych doradców, który skontaktuje się z Państwem oraz bezpłatnie udzieli wszelkich wskazówek dotyczących sposobu dalszego postępowania


DKU reprezentuje poszkodowanego w trakcie całego proces likwidowania szkody:


• Wystąpienie do Policji/Prokuratury o udostępnienie danych sprawcy zdarzenia wraz z podaniem firmy ubezpieczeniowej, w której zawarł polisę OC.
• Wystąpienie do jednostek prowadzących leczenie Poszkodowanego o wydanie odpisów dokumentacji medycznej (jeżeli Poszkodowany takowej nie posiada).
• Sporządzenie w imieniu Poszkodowanego wniosku do firmy ubezpieczeniowej z odpowiednimi roszczeniami finansowymi: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, odszkodowanie, opieka osób trzecich, renta alimentacyjna, renta uzupełniająca, zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej, stosowne odszkodowanie po stracie osoby bliskiej.
• Prowadzenie w imieniu Poszkodowanego korespondencji z firmą ubezpieczeniową oraz monitorowanie przebiegu likwidacji szkody.
• Prowadzenie negocjacji ugodowych.
• W przypadku gdy firma ubezpieczeniowa wypłaci niższe od naszego roszczenia kwoty, sporządzamy odwołanie od wydanej przez ubezpieczyciela decyzji.
• pozwanie firmy ubezpieczeniowej o zapłatę w przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa oddali nasze odwołanie oraz w przypadku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Poszkodowanego.


W celu umówienia się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą lub uzyskania konsultacji telefonicznej prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia szkody.

zgłaszanie szkody

Miejsce powstania szkody
Miejsce zameldowania poszkodowanego

· DKU Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Łamana 2A 2, 30-689 Kraków, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu obsługi szkody;

· Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

· Dane mogą być udostępniane przez DKU Sp. z o.o. podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

· Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

· Inspektorem ochrony danych w Towarzystwie jest Pan Stanisław Dużyk adres e-mail: biuro@dku.com.pl;

· Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia obsługi szkody o ile nie stanowią inaczej odrębne przepisy;

· Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.